Regulamin

 1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 06:00 rano.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 i kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. 
 3. We wszystkich pomieszczeniach obowiązuje zakaz palenia
 4. Każda osoba przebywająca na terenie zobowiązana jest do przestrzegania zasad BHP i PPOŻ.
 5. Z względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe, nie zezwala się na używanie w pokojach prywatnych grzejników, żelazek, czajników i innych podobnych urządzeń, niestanowiących wyposażenia pokoju.
 6. Każdy przebywający w winien dbać o porządek i ład wokół swojego miejsca wypoczynku oraz na terenie całego obiektu.
 7. Osoby zakłócające spokój i porządek lub naruszające postanowienia regulaminu mogą być usunięte przez personel z jego terenu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 8. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 9. Dzieci przebywające na terenie ośrodka, a w szczególności na placu zabaw winny obowiązkowo znajdować się pod opieką dorosłych i na ich odpowiedzialność.
 10. Na terenie obiektu mogą znajdować się jedynie osoby zameldowane. 
 11. Nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za uszkodzenie, kradzież pojazdów czy kradzież rzeczy wartościowych pozostawionych w pojeździe.
 12. Zabrania się mycia pojazdów silnikowych na terenie obiektu
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe, pieniądze itp.
 14.  W przypadku zniszczenia lub zgubienia kluczy pobierana będzie opłata w wysokości 100 zł 
 15. Zabrania się samowolnego przenoszenia i wynoszenia mebli będących na wyposażeniu pokoi na zewnątrz, a także przenoszenia mebli i wyposażenia z pokoju do innego pokoju. Zabrania się także wynoszenia kocy na plażę.
 16. Wszelkiego rodzaju zastane uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia , urządzeń technicznych kwatery winny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu. Brak zgłoszenia oznacza brak usterek i zniszczeń.
 17. Pobyt zwierząt jest możliwy wyłącznie po uzyskaniu akceptacji właścicieli.
 18. Rozliczenie pobytu następuje w dniu przyjazdu.
 19. Do kosztu pobytu należy doliczyć opłatę klimatyczną w wysokości 3 zł od każdej osoby
 20. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub skróceniu pobytu wpłacona kwota nie jest zwracana.
 21. Niniejszy regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami. Klient zgadza się na warunki umowy w chwili wpłacenia zadatku lub w momencie zapłaty całości należności gdy zadatek nie był wymagany.  
 22. Po zakończonym pobycie prosimy o postawieniu czystej kwatery.

 

Życzymy udanego pobytu